PROIECT

Image

AMIT MARKETING SRL, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul Achiziție de echipamente la SC Amit Marketing SRL”, cod SMIS 113277, finanțat prin REGIO-Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 - str. Libertății, nr.16, Latura Nord, Sector 5, București.

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – str. General Constantin Pantazi, nr. 7 A, Calarași, Județul Calarași.

            Valoarea totală a proiectului este de 1.711.802,56 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 889.728,47 lei, iar contribuţia din bugetul naţional este de 157.010,91 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea competitivității AMIT MARKETING SRL prin diversificarea activității companiei în domeniul producției publicitare, consolidarea poziției pe piața intreprinderilor mici și mijlocii și promovarea spiritului antreprenorial prin promovarea unor produse la standarde inalte de calitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt achiziţii de echipamente specifice în vederea diversificării activității de producție publicitară.

Indicatori: Investiţie productivă - număr de societăţi sprijinite 1.

Rezultatele finale ale proiectului sunt achiziţia a 11 active corporale și 3 active necorporale pentru diversificarea activității companiei în domeniul producției publicitare.

Impactul proiectului la nivel local/regional consta în: crearea a două noi locuri de muncă în meserii cu competenţe ridicate şi dezvoltarea competenţelor profesionale prin instruirea acestora pentru exploatarea echipamentelor specializate, creşterea contribuţei firmei la bugetul local, reducerea gradului de poluare prin utilizarea energiei regenerabile, promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, promovarea drepturilor persoanelor din categorii “defavorizate”, utilizarea eficientă a resurselor.

Durata de implementare a proiectului: 28 luni, respectiv între 03.02.2017 și 31.05.2019.

Nume persoană de contact: Mitu Gabriela, Funcție: Administrator/ Reprezentant legal, Tel. 0722.234.160, E-mail: amitmarketingsrl@gmail.com. 

_________________________________________________________________________________________

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

_________________________________________________________________________________________

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Image
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei